Roraty codziennie godz.7.00

Witam serdecznie na stronie parafii p. w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wąglikowicach. Strona systematycznie będzie rozwijana, przekazując informacje z życia Wspólnoty Parafialnej, skupionej wokół świątyń w Wąglikowicach i Wdzydzach.

Proboszcz Parafii - ks. Dariusz Jereczek

19 czerwca 2016

Zaproszenie Biskupa DiecezjalnegoUmiłowani Diecezjanie!
W kościołach całej Polski odczytywana jest dzisiaj zachęta Księży Biskupów skierowana do polskiej młodzieży do udziału w Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie. Księża Biskupi kierują do nas następujące słowa: „Ponawiamy serdecznie zaproszenie do udziału we wszystkich spotkaniach w ramach Światowych Dni Młodzieży. Zachęcamy, by wspólny udział w tym wydarzeniu był wyrazem naszego szacunku i wdzięczności wobec Ojca Świętego Jana Pawła II, który mówił do młodych: „Szukałem Was!” Drodzy Rodzice i Duszpasterze, zachęcamy Was do pomocy młodzieży, aby mogła wziąć udział w tym niepowtarzalnym spotkaniu. Do wszystkich kierujemy słowa św. Jana Pawła II, który mówił do nas: „Nie lękajcie się!”.
Czas Światowych Dni Młodzieży, zarówno w diecezji, jak i w Krakowie, będzie czasem wielkiej radości ze wspólnego przebywania: radości z modlitwy, śpiewania, słuchania Słowa Bożego i spotkania Pana Jezusa w Eucharystii, radości z rozmów i spotkań z rówieśnikami, ze świadkami wiary, przede wszystkim z Papieżem Franciszkiem. Zarezerwujmy sobie ten czas, aby wziąć udział i nie przegapić szansy, którą są dla naszej wiary te niezwykłe wydarzenia!
Stąd też szczególne moje zaproszenie do wszystkich ludzi młodych diecezji pelplińskiej, aby dnia 23 lipca, w sobotę, zebrać się w Pelplinie i wspólnie spędzić razem jeden dzień w stolicy naszej diecezji.
Będą tu Księża Biskupi, będą Księża z Waszych Parafii, będą Siostry zakonne. Będą również Goście z zagranicy: z Francji, Hiszpanii, Niemiec, Ukrainy i Ameryki Południowej. Będą na pewno młodzi z różnych ruchów i wspólnot: Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Oazy, Kościoła Domowego, Odnowy w Duchu Świętym oraz Neokatechumenatu! Nie może tu zabraknąć także młodych, którzy w tym roku przyjęli sakrament bierzmowania, jak również kandydatów przygotowujących się do jego przyjęcia. Zapraszam Was, ludzi młodych z naszej diecezji, abyście z ogromnym entuzjazmem i nadzieją właściwą młodości chcieli śpiewem, modlitwą i świadectwem wspólnoty młodego Kościoła głosić radość Ewangelii! Podejdźcie do Waszych Księży Proboszczów i Wikariuszy, spytajcie się o wyjazd do Pelplina! Będę tam na Was czekał 23 lipca 2016 r., chcę zobaczyć Wasze roześmiane twarze głoszące radość wiary, chcę usłyszeć głos Waszego śpiewania, uwielbiającego Boga, chcę, abyśmy stali się dla siebie nawzajem apostołami Bożej dobroci i świadkami pokoju!
W czasie tych wakacji zapraszam także wszystkich Kapłanów i Wiernych diecezji pelplińskiej do uczestnictwa w dwóch innych ważnych wydarzeniach. W niedzielę 17 lipca będziemy uroczyście dziękować Panu Bogu w Sanktuarium w Sianowie za 50 ‑ lecie koronacji cudownej figury Matki Bożej. W tym roku po raz 25 – ty będziemy także pielgrzymować do Tronu Jasnogórskiej Pani, jednak w związku ze ŚDM, wyruszymy do Częstochowy wyjątkowo dopiero 2 sierpnia. Piszę Wam o tym, aby z całego serca zachęcić Was do bycia razem na modlitwie i tworzenia wspólnoty, na którą Bóg patrzy z upodobaniem!
Oczekując na radosne spotkanie z serca błogosławię 
+Ryszard Kasyna  
Biskup Pelpliński

16 kwietnia 2016

Niedziela Dobrego Pasterza 17 kwietnia 2016 roku.   

Światowy Dzień Modlitw o Powołania


Dzień Modlitw o Powołania, obchodzony co roku w IV Niedzielę Wielkanocną, to inicjatywa Pawła VI, który postanowił, że jedna z niedziel okresu wielkanocnego będzie przeznaczona na modlitwę o powołania do stanu kapłańskiego i życia zakonnego. Była to odpowiedź papieża na utrzymujący się, a nawet pogłębiający się już wówczas kryzys w Kościele, którego jednym z najjaskrawszych i najboleśniejszych przejawów był spadek powołań, i to zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet.
Spadała zresztą nie tylko liczba powołań, a więc kandydatów do kapłaństwa i życia zakonnego, ale także liczba czynnych księży, zakonników i zakonnic ze względu na liczne w owym czasie wystąpienia i porzucenia stanu duchownego, jak i liczbę zmarłych, których nie były w stanie zrównoważyć ani tym bardziej przewyższyć nowe zastępy kapłanów i sióstr zakonnych.
W tej sytuacji Ojciec Święty 23 stycznia 1964 r. zarządził, że odtąd w Niedzielę Dobrego Pasterza, która przed posoborową reformą kalendarza liturgicznego przypadała w II Niedzielę Wielkanocną, Kościół będzie się szczególnie modlił o nowych "robotników żniwa". Po raz pierwszy Dzień Modlitw o Powołania odbył się 12 kwietnia 1964 r.

W 2016 roku Dzień Modlitw o Powołania odbywa się po raz pięćdziesiąty trzeci - tym razem pod hasłem "Kościół matką powołań".

Obecnie w Polsce (stan z jesieni 2012) w seminariach diecezjalnych przygotowuje się do kapłaństwa 3091 kleryków (z tego na pierwszym roku 664). W 60 zakonach męskich w okresie formacji jest 1864 zakonników, natomiast w 100 zgromadzeniach zakonnych żeńskich w okresie formacji jest 1485 sióstr (226 postulantek, 275 nowicjuszek i 984 profeski czasowe). Ogólna liczba duchownych w Polsce to (dane za 2010 r.) 133 biskupów i 22200 księży (w tym 6300 zakonnych). Natomiast w zakonach jest 23300 sióstr zakonnych oraz 1500 braci zakonnych (bez święceń kapłańskich).

Co roku z okazji tego Dnia papież kieruje do wierzących swoje orędzie. Zachęcamy do zapoznania się z treścią kilkunastu orędzi papieskich z ostatnich 30 latpoświęconych tematyce powołań. Ta sprawa dotyczy nas wszystkich - nie zmarnujmy okazji!

26 czerwca 2015

Jezus na stadionie 2015
Dnia 18 lipca br. na Stadionie Narodowym w Warszawie odbędzie się Ogólnopolskie Spotkanie Jezus na Stadionie 2015.