Witam serdecznie na stronie parafii p. w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wąglikowicach. Strona systematycznie będzie rozwijana, przekazując informacje z życia Wspólnoty Parafialnej, skupionej wokół świątyń w Wąglikowicach i Wdzydzach.

Proboszcz Parafii - ks. Dariusz Jereczek

27 października 2014

Uwaga! Halloween - poważne zagrożenie duchowe!

 halloween
Z każdym rokiem wzrasta liczba szkół i placówek oświatowych, które włączają się w propagowanie „zabawy” związanej z obchodami „święta” Halloween - obcego naszej kulturze i chrześcijańskim zasadom.
Dlaczego tak łatwo i bezkrytycznie przyjmujemy obce a nawet pogańskie zwyczaje? Odpowiedź możemy znaleźć w najnowszej książce ks. Aleksandra Posackiego SJ – Ezoteryzm i okultyzm – formy dawne i nowe, wydanej nakładem wydawnictwa Polwen 2009 roku.

Ks. Posacki za socjologami podaje cechy współczesnego człowieka przyczyniające się do degradacji religii w magię.

16 sierpnia 2014

Odpust Parafialny

 "...Przez posługę swojego Kościoła Bóg okazuje swoje miłosierdzie światu, udzielając mu cennego daru, który od bardzo dawna nosi miano odpustu" (Jan Paweł II Incarnationis mysterium nr 9)"  

 W uroczystość Wniebowzięcia NMP kontemplujemy tajemnicę przejścia Maryi z tego świata do raju; świętujemy, można by powiedzieć, Jej «paschę». Tak jak Chrystus powstał z martwych ze swym chwalebnym ciałem i wstąpił do nieba, tak Święta Dziewica, w pełni z Nim zjednoczona, została przyjęta do chwały niebieskiej z całą swą osobą.
 W polskiej (i nie tylko) tradycji święto to zwane jest również świętem Matki Bożej Zielnej. Na pamiątkę podania głoszącego, że Apostołowie zamiast ciała Maryi znaleźli kwiaty, poświęca się kwiaty, zioła i kłosy zbóż. Lud wierzy, że zioła poświęcone w tym dniu za pośrednictwem Maryi otrzymują moc leczniczą i chronią od chorób i zarazy. Rolnicy tego dnia dziękują Bogu za plony ziemi i ziarno, które zebrali z pól. Nasza parafialna świątynia przepełniona była  darami Bożej Opatrzności. Cieszymy się  że w tym dniu odpustu , tak wyjątkowym dla naszej wspólnoty był z nami obecny ksiądz Biskup Wiesław Śmigiel.5 czerwca 2014

Pielgrzymka do Wiela

W sobotę 31 maja 2014 roku wyruszyła piesza pielgrzymka z naszej parafii do Sanktuarium Kalwaryjskiego w Wielu, która liczyła 63 pielgrzymów.


 


  

18 maja 2014

Matka Boża Fatimska w naszej parafii

9 maja 2014 roku sprowadziliśmy do naszej parafii figurę Matki Bożej Fatimskiej z Fatimy i 13 maja podczas Nabożeństwa Fatimskiego figura została poświęcona. Głęboko wierzymy, że obecność Matki Bożej Fatimskiej przyczyni się do naszego uświęcenia.
Jako wspólnota parafialna chcemy wypełniać wolę Bożą i realizować słowa Maryi ,które wypowiedziała w Fatimie wzywając nas do nawrócenia ,modlitwy i pokuty.


Modlitwy przekazane dzieciom przez Anioła Pokoju
Matka Boża, a wcześniej Anioł Pokoju, nauczyli dzieci fatimskie pewnych modlitw. Najważniejszą z nich jest oczywiście różaniec. Ponadto Matka Boża nauczyła dzieci dodatkowej modlitwy na zakończenie dziesiątków różańca, a także modlitwy odmawianej przy ofiarowywaniu Bogu dobrych uczynków, cierpień i umartwień.

Akt uwielbienia Boga:
Boże mój, wierzę w Ciebie. Uwielbiam Ciebie! Ufam Tobie i miłuję Ciebie! Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą, Ciebie nie wielbią, Tobie nie ufają i Ciebie nie miłują.

Modlitwa do Trójcy Przenajświętszej:

Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty. W najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję, ofiaruje Tobie Przenajdroższe Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Pana naszego, Jezusa Chrystusa, obecnego na ołtarzach
całego świata, jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność, którymi jest On obrażany. Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca i przez przyczynę Niepokalanego Serca Maryi, proszę Cię o łaskę nawrócenia biednych grzeszników. Amen.

28 kwietnia 2014

Kanonizacja Jana Pawła II i Jana XXIII

W Niedzielę Miłosierdzia Bożego 27 kwietnia 2014 roku w naszym Kościele parafialnym odbył się montaż słowno- muzyczny poświęcony Świętemu Janowi Pawłowi II z okazji kanonizacji Jana Pawła II i Jana XXII.