Witam serdecznie na stronie parafii p. w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wąglikowicach. Strona systematycznie będzie rozwijana, przekazując informacje z życia Wspólnoty Parafialnej, skupionej wokół świątyń w Wąglikowicach i Wdzydzach.

Proboszcz Parafii - ks. Dariusz Jereczek

6 maja 2015

Zbiórka

ZBIÓRKA NA RZECZ POSZKODOWANYCH 
                                          PRZEZ TRZĘSIENIE ZIEMI W NEPALU

Nepal i kraje sąsiednie zostały dotknięte trzęsieniem ziemi. Liczba ofiar śmiertelnych kataklizmu sięga wielu tysięcy osób, a tysiące osób zostało rannych. Największym problemem jest zapewnienie potrzebującym dostępu do czystej wody i środków czystości oraz podstawowa pomoc medyczna dla poszkodowanych. W odpowiedzi na apel Papieża Franciszka o braterską solidarność z ofiarami trzęsienia ziemi, Caritas Diecezji Pelplińskiej włącza się w akcję pomocy organizowaną przez Caritas Polska.

W związku z powyższym, proszę o przeprowadzenie w niedzielę 10 maja br. we wszystkich parafiach naszej diecezji zbiórki do puszek na rzecz poszkodowanych przez kataklizm. Zebrane ofiary pieniężne w ciągu tygodnia należy wpłacić do kasy Caritas Diecezji Pelplińskiej, ul. Sambora 28 w Pelplinie lub przesłać na konto tej organizacji nr 48 8342 0009 2000 1876 2000 0003 z tytułem przelewu „pomoc dla Nepalu”. Caritas Diecezjalna prześle zebrane środki do Caritas Polska, koordynującej akcję pomocy.

Dziękując za okazane wsparcie, łączę pasterskie błogosławieństwo

                                                                  +Ryszard Kasyna

                                                                    Biskup Pelpliński
2 maja 2015

Będziesz czytał Biblię każdego dnia

 LECTIO DIVINA
Roman Brandstaetter: "Mój dziadek na kilka dni przed śmiercią pozostawił mi w spadku testament: – Będziesz Biblię nieustannie czytał – powiedział do mnie. – Będziesz ją kochał więcej niż rodziców… Więcej niż mnie… Nigdy się z nią nie rozstaniesz… A gdy zestarzejesz się, dojdziesz do przekonania, że wszystkie książki, jakie przeczytałeś w życiu, są tylko nieudolnym komentarzem do tej jedynej Księgi." (Krąg biblijny)Na początek – modlitwa. Przed modlitwą… musimy się pomodlić. Krótko, naszymi słowami, prosząc Ducha Świętego o dwie rzeczy: niech otworzy nas, a później, niech otworzy Pismo Święte – niech otworzy tajemnice, które tam są zamknięte. Bo jak wierzymy, w Piśmie Świętym mówi sam Bóg, a głębokości Boga samego przenika tylko Duch Boży. Wiec jeśli ktoś ma nas wprowadzić w to, co myśli Bóg, a co jest w tej książce – może to zrobić jedynie Ten, kto Go przenika. Dlatego jedyny sposób na sensowną lekturę czytań polega na tym, że to Duch nam czyta. Każdą inna książkę można przeczytać samemu, ale Pismo Święte jest nie do przeczytania bez Ducha Bożego.

5 kwietnia 2015

Życzenia

  Zaufanie Bogu w momentach próby otwiera człowieka na radość pełnego spotkania z Jezusem uwielbionym. Radość Maryi ze Zmartwychwstania Jezusa jest dla nas najpierw wezwaniem do zaufania Bogu w naszych próbach; jest także zaproszeniem do otwarcia się na radość płynącą z Jego zwycięskiego działania w naszym życiu. Radość Maryi osądza wszystkie nasze przygnębienia, smutki, nasze ocieranie się o granice rozpaczy płynącej z naszej nieufności do Boga i do ludzi.

Z całego serca życzę Wam wiary Maryi i Jej prostoty serca, 
przyjęcia z radością obecności Jezusa Zmartwychwstałego w życiu.


Ks. Proboszcz22 marca 2015

Wizytacja Pasterska Ks. Biskupa Wiesława Śmigla - 18.03.2015r.


Zapewne jest zadaniem Księdza Biskupa roztropnie starać się, by jak najwięcej osób współtworzących z nim Kościół mogło go poznać osobiście. Podstawą tego wzajemnego poznania są nie tyle okazjonalne spotkania, ile raczej prawdziwe zainteresowanie tym, co dzieje się w ludzkich sercach. Takie zainteresowanie obejmuje tych, którzy są blisko i tych, którzy są daleko. Takiemu poznaniu człowieka i parafii służą wizytację pasterskie.
18.03. Ksiądz Biskup Wiesław Śmigiel przeprowadził wizytacje w naszej wspólnocie parafialnej.  Odwiedził kościoły we Wdzydzach, spotkał się z dyrekcją skansenu i przedstawicielami Rady duszpasterskiej oraz ekonomicznej. Zaznajomił się z radościami i problemami wspólnoty, udzielił sakramentu bierzmowanie naszej młodzieży.    
 
21 lutego 2015

1% dla Caritas Diecezji Pelplińskiej


 
Umiłowani Siostry i Bracia, Wielebni Księża Proboszczowie!

Św. Jan Paweł II mówił: „Starajmy się tak postępować i tak żyć, by nikomu w naszej Ojczyźnie nie brakło dachu nad głową i chleba na stole, by nikt nie czuł się samotny, pozostawiony bez opieki”. To zaproszenie i zobowiązanie kierowane jest do każdego z nas. Staje się szczególnie aktualne teraz, gdy rozpoczyna się czas rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2014 i nadarza się sposobność pozyskania 1% środków na diecezjalne dzieła miłosierdzia.
W naszej diecezji do prowadzenia tych dzieł powołana jest CARITAS Diecezji Pelplińskiej, która działa już prawie 24 lata, aktywnie niosąc pomoc osobom potrzebującym. Dzięki zaś środkom pozyskanym z 1% możliwym jest m. in. funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych, jadłodajni dla ubogich, udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym oraz wypoczynek wakacyjny dla dzieci i młodzieży.
Dlatego też Siostry i Bracia, pragnę zwrócić się do Was z serdeczną prośbą o ponowny wyraz troski o potrzebujących, o wsparcie działań CARITAS Diecezji Pelplińskiej poprzez przekazanie na jej rzecz 1% podatku dochodowego. Wpłaty z tytułu 1% pozwolą pelplińskiej Caritas na realizację wielu bardzo potrzebnych dzieł miłosierdzia, nam zaś dopomogą zgodnie ze słowami Papieża Franciszka, iż „miłując ubogich i pomagając im, miłujemy Chrystusa i Jemu służymy” (por. Orędzie na W. Post 2014).
Za ten szlachetny odruch serca składam serdeczne Bóg zapłać i z serca błogosławię.

Wasz Biskup

             +Ryszard Kasyna