Roraty codziennie godz.7.00

Witam serdecznie na stronie parafii p. w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wąglikowicach. Strona systematycznie będzie rozwijana, przekazując informacje z życia Wspólnoty Parafialnej, skupionej wokół świątyń w Wąglikowicach i Wdzydzach.

Proboszcz Parafii - ks. Dariusz Jereczek

4 października 2016

Październik- miesiącem modlitwy różańcowej.

  Różaniec to modlitwa, którą bardzo ukochałem (…). Przedziwna w swej istocie i głębi (…). Oto bowiem na kanwie słów Pozdrowienia Anielskiego przesuwają się przed oczyma naszej duszy główne momenty z życia Jezusa Chrystusa (…) jakbyśmy obcowali z Panem Jezusem przez serce Jego Matki. Równocześnie zaś w te same dziesiątki różańca, serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy, które składają się na życie człowieka, rodziny, narodu, Kościoła, ludzkości (…) „.
Jan Paweł II: „Via Consecrata” 1995

 

14 sierpnia 2016

Zaproszenie na Odpust


Jutro Uroczystość Wniebowzięcia NMP - dzień patronalny naszej parafii. Podczas Eucharystii nastąpi poświęcenie kłosów zbóż i ziół.

Uroczystą sumę odpustową, dziękczynną za tegoroczne zbiory, o godz. 11.30 odprawi ks. Proboszcz Piotr Pietrzyk z Wielkiego Klincza. Po Mszy św. będzie procesja wokół kościoła. 

Zapraszam Panów do niesienia baldachimu, Panie niosące chorągwie, młodzież żeńską do niesienia feretronu, orkiestrę. Jak co roku, w tym dniu, przy plebanii częstujemy wszystkich uczestników naszej uroczystości kawą i ciastem.
9 lipca 2016

Swięto Matki Bożej Szkaplerznej-16lipca.
NOŚCIE ZAWSZE SZKAPLERZ ŚWIĘTY. JA ZAWSZE GO NOSZĘ I WIELE Z TEGO NABOŻEŃSTWA DOZNAŁEM POŻYTKU. POZOSTAŁEM MU WIERNY I STAŁ SIĘ ON MOJĄ SIŁĄ!”      (ŚW. JAN PAWEŁ II)
SZKAPLERZ w znaczeniu religijnym oznacza strój, który jest znakiem zewnętrznym przynależności do bractwa, związanego z jakimś konkretnym zakonem. Znak przynależności do Maryi.
Od siedmiu wieków szkaplerz Dziewicy Maryi z Góry Karmel jest znakiem zaaprobowanym przez Kościół i przyjętym przez zakon karmelitański jako zewnętrzny wyraz miłości do Maryi, dziecięcego zaufania Jej oraz zaangażowania się w naśladowanie życia Matki Pana.
Szkaplerzem nazywano kawałek materiału, który mnisi zakładali na habit zakonny podczas pracy. Z czasem słowo to nabrało symbolicznego znaczenia: naśladowanie Jezusa w dźwiganiu codziennego krzyża. W Karmelu szkaplerz symbolizował szczególną więź zakonników z Maryją, wyrażał ufność w Jej matczyną opiekę oraz pragnienie naśladowania Jej życia. W ten sposób znak ten zyskał charakter maryjny. 
 Pierwszy raz przyjęcie Szkaplerza
musi dokonać się w czasie uroczystego nabożeństwa z rąk kapłana. Nie nakładamy go sami, ale otrzymujemy tak, jak habit zakonny. 
W chwili przyjęcia Szkaplerza trzeba być w stanie łaski uświęcającej (czyli po spowiedzi).
Szkaplerz trzeba poświęcić koniecznie według rytu zakonu karmelitańskiego.- większy) i wpisania się do księgi bractwa szkaplerznego. Wdzięczni będziemy, jeżeli zapis danych do Księgi Szkaplerznej dokonamy najpóżniej do południa w dniu uroczystego Obrzędu, a nie na ostatnią chwilę - przed samym Obrzędem!!!
Zniszczony szkaplerz należy spalić - nie wolno go wyrzucać. Potem należy nabyć nowy szkaplerz i prosić jakiegokolwiek kapłana o poświęcenie go.
Od tej pory podejmujemy się szerzyć kult do Matki Bożej Szkaplerznej zachęcając innych do przyjęcia Szkaplerza.
Sami będziemy często korzystać ze spowiedzi i Komunii św., a Maryję będziemy czcili jak swoją Matkę.
Naśladować Maryję - to istota nabożeństwa szkaplerznego. Chodzi o upodobnienie swego sposobu postępowania i całego życia do życia Matki Jezusa w cnotach pokory i czystości.  

19 czerwca 2016

Zaproszenie Biskupa DiecezjalnegoUmiłowani Diecezjanie!
W kościołach całej Polski odczytywana jest dzisiaj zachęta Księży Biskupów skierowana do polskiej młodzieży do udziału w Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie. Księża Biskupi kierują do nas następujące słowa: „Ponawiamy serdecznie zaproszenie do udziału we wszystkich spotkaniach w ramach Światowych Dni Młodzieży. Zachęcamy, by wspólny udział w tym wydarzeniu był wyrazem naszego szacunku i wdzięczności wobec Ojca Świętego Jana Pawła II, który mówił do młodych: „Szukałem Was!” Drodzy Rodzice i Duszpasterze, zachęcamy Was do pomocy młodzieży, aby mogła wziąć udział w tym niepowtarzalnym spotkaniu. Do wszystkich kierujemy słowa św. Jana Pawła II, który mówił do nas: „Nie lękajcie się!”.
Czas Światowych Dni Młodzieży, zarówno w diecezji, jak i w Krakowie, będzie czasem wielkiej radości ze wspólnego przebywania: radości z modlitwy, śpiewania, słuchania Słowa Bożego i spotkania Pana Jezusa w Eucharystii, radości z rozmów i spotkań z rówieśnikami, ze świadkami wiary, przede wszystkim z Papieżem Franciszkiem. Zarezerwujmy sobie ten czas, aby wziąć udział i nie przegapić szansy, którą są dla naszej wiary te niezwykłe wydarzenia!
Stąd też szczególne moje zaproszenie do wszystkich ludzi młodych diecezji pelplińskiej, aby dnia 23 lipca, w sobotę, zebrać się w Pelplinie i wspólnie spędzić razem jeden dzień w stolicy naszej diecezji.
Będą tu Księża Biskupi, będą Księża z Waszych Parafii, będą Siostry zakonne. Będą również Goście z zagranicy: z Francji, Hiszpanii, Niemiec, Ukrainy i Ameryki Południowej. Będą na pewno młodzi z różnych ruchów i wspólnot: Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Oazy, Kościoła Domowego, Odnowy w Duchu Świętym oraz Neokatechumenatu! Nie może tu zabraknąć także młodych, którzy w tym roku przyjęli sakrament bierzmowania, jak również kandydatów przygotowujących się do jego przyjęcia. Zapraszam Was, ludzi młodych z naszej diecezji, abyście z ogromnym entuzjazmem i nadzieją właściwą młodości chcieli śpiewem, modlitwą i świadectwem wspólnoty młodego Kościoła głosić radość Ewangelii! Podejdźcie do Waszych Księży Proboszczów i Wikariuszy, spytajcie się o wyjazd do Pelplina! Będę tam na Was czekał 23 lipca 2016 r., chcę zobaczyć Wasze roześmiane twarze głoszące radość wiary, chcę usłyszeć głos Waszego śpiewania, uwielbiającego Boga, chcę, abyśmy stali się dla siebie nawzajem apostołami Bożej dobroci i świadkami pokoju!
W czasie tych wakacji zapraszam także wszystkich Kapłanów i Wiernych diecezji pelplińskiej do uczestnictwa w dwóch innych ważnych wydarzeniach. W niedzielę 17 lipca będziemy uroczyście dziękować Panu Bogu w Sanktuarium w Sianowie za 50 ‑ lecie koronacji cudownej figury Matki Bożej. W tym roku po raz 25 – ty będziemy także pielgrzymować do Tronu Jasnogórskiej Pani, jednak w związku ze ŚDM, wyruszymy do Częstochowy wyjątkowo dopiero 2 sierpnia. Piszę Wam o tym, aby z całego serca zachęcić Was do bycia razem na modlitwie i tworzenia wspólnoty, na którą Bóg patrzy z upodobaniem!
Oczekując na radosne spotkanie z serca błogosławię 
+Ryszard Kasyna  
Biskup Pelpliński

16 kwietnia 2016

Niedziela Dobrego Pasterza 17 kwietnia 2016 roku.   

Światowy Dzień Modlitw o Powołania


Dzień Modlitw o Powołania, obchodzony co roku w IV Niedzielę Wielkanocną, to inicjatywa Pawła VI, który postanowił, że jedna z niedziel okresu wielkanocnego będzie przeznaczona na modlitwę o powołania do stanu kapłańskiego i życia zakonnego. Była to odpowiedź papieża na utrzymujący się, a nawet pogłębiający się już wówczas kryzys w Kościele, którego jednym z najjaskrawszych i najboleśniejszych przejawów był spadek powołań, i to zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet.
Spadała zresztą nie tylko liczba powołań, a więc kandydatów do kapłaństwa i życia zakonnego, ale także liczba czynnych księży, zakonników i zakonnic ze względu na liczne w owym czasie wystąpienia i porzucenia stanu duchownego, jak i liczbę zmarłych, których nie były w stanie zrównoważyć ani tym bardziej przewyższyć nowe zastępy kapłanów i sióstr zakonnych.
W tej sytuacji Ojciec Święty 23 stycznia 1964 r. zarządził, że odtąd w Niedzielę Dobrego Pasterza, która przed posoborową reformą kalendarza liturgicznego przypadała w II Niedzielę Wielkanocną, Kościół będzie się szczególnie modlił o nowych "robotników żniwa". Po raz pierwszy Dzień Modlitw o Powołania odbył się 12 kwietnia 1964 r.

W 2016 roku Dzień Modlitw o Powołania odbywa się po raz pięćdziesiąty trzeci - tym razem pod hasłem "Kościół matką powołań".

Obecnie w Polsce (stan z jesieni 2012) w seminariach diecezjalnych przygotowuje się do kapłaństwa 3091 kleryków (z tego na pierwszym roku 664). W 60 zakonach męskich w okresie formacji jest 1864 zakonników, natomiast w 100 zgromadzeniach zakonnych żeńskich w okresie formacji jest 1485 sióstr (226 postulantek, 275 nowicjuszek i 984 profeski czasowe). Ogólna liczba duchownych w Polsce to (dane za 2010 r.) 133 biskupów i 22200 księży (w tym 6300 zakonnych). Natomiast w zakonach jest 23300 sióstr zakonnych oraz 1500 braci zakonnych (bez święceń kapłańskich).

Co roku z okazji tego Dnia papież kieruje do wierzących swoje orędzie. Zachęcamy do zapoznania się z treścią kilkunastu orędzi papieskich z ostatnich 30 latpoświęconych tematyce powołań. Ta sprawa dotyczy nas wszystkich - nie zmarnujmy okazji!