Witam serdecznie na stronie parafii p. w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wąglikowicach. Strona systematycznie będzie rozwijana, przekazując informacje z życia Wspólnoty Parafialnej, skupionej wokół świątyń w Wąglikowicach i Wdzydzach.

Proboszcz Parafii - ks. Dariusz Jereczek

21 lutego 2015

1% dla Caritas Diecezji Pelplińskiej


 
Umiłowani Siostry i Bracia, Wielebni Księża Proboszczowie!

Św. Jan Paweł II mówił: „Starajmy się tak postępować i tak żyć, by nikomu w naszej Ojczyźnie nie brakło dachu nad głową i chleba na stole, by nikt nie czuł się samotny, pozostawiony bez opieki”. To zaproszenie i zobowiązanie kierowane jest do każdego z nas. Staje się szczególnie aktualne teraz, gdy rozpoczyna się czas rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2014 i nadarza się sposobność pozyskania 1% środków na diecezjalne dzieła miłosierdzia.
W naszej diecezji do prowadzenia tych dzieł powołana jest CARITAS Diecezji Pelplińskiej, która działa już prawie 24 lata, aktywnie niosąc pomoc osobom potrzebującym. Dzięki zaś środkom pozyskanym z 1% możliwym jest m. in. funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych, jadłodajni dla ubogich, udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym oraz wypoczynek wakacyjny dla dzieci i młodzieży.
Dlatego też Siostry i Bracia, pragnę zwrócić się do Was z serdeczną prośbą o ponowny wyraz troski o potrzebujących, o wsparcie działań CARITAS Diecezji Pelplińskiej poprzez przekazanie na jej rzecz 1% podatku dochodowego. Wpłaty z tytułu 1% pozwolą pelplińskiej Caritas na realizację wielu bardzo potrzebnych dzieł miłosierdzia, nam zaś dopomogą zgodnie ze słowami Papieża Franciszka, iż „miłując ubogich i pomagając im, miłujemy Chrystusa i Jemu służymy” (por. Orędzie na W. Post 2014).
Za ten szlachetny odruch serca składam serdeczne Bóg zapłać i z serca błogosławię.

Wasz Biskup

             +Ryszard Kasyna

15 lutego 2015

Rekolekcje Wielkopostne

        REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Wąglikowice 18 - 20 lutego 2015


Plan rekolekcji:
 

ŚRODA 18 LUTEGO


KLASY V – III G
9.00 – Zajęcia w szkole
10.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną

KLASY 0 - IV
10.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
11.00 – Zajęcia w szkole


CZWARTEK 19 LUTEGO


KLASY V – III G
8.00 – Nauka rekolekcyjna w kościele
9.00 – Zajęcia w szkole
Od godz. 15.30 – SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

KLASY 0 - IV
10.00 – Zajęcia w szkole
11.00 – Nauka rekolekcyjna w kościele
Od godz. 15.30 – SPOWIEDŹ ŚWIĘTAPIĄTEK 20 LUTEGO

KLASY V – III G
8.00 – Zajęcia w szkole
9.00 – Droga krzyżowa z nauką rekolekcyjną w kościele

KLASY 0 - IV
9.00 – Droga krzyżowa z nauką rekolekcyjną w kościele
10.00 – Zajęcia w szkole

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
DLA DOROSŁYCH
Wąglikowice 18 - 20 lutego 2015

ŚRODA 18 LUTEGO
10.00 – Msza Święta z nauką rekolekcyjną
13.00 WDZYDZE – Msza Święta z nauką rekolekcyjną
17.00 – Msza Święta z nauką rekolekcyjną


CZWARTEK 19 LUTEGO
10.00 – Msza Święta z nauką rekolekcyjną
13.00 WDZYDZE – Msza Święta z nauką rekolekcyjną
17.00 – Msza Święta z nauką rekolekcyjną

od godz. 15.30 – SPOWIEDŹ ŚWIĘTA


PIĄTEK 20 LUTEGO
10.00 – Msza Święta z nauką rekolekcyjną
13.00 WDZYDZE – Msza Święta z nauką rekolekcyjną
17.00 – Msza Święta z nauką rekolekcyjną

19 stycznia 2015

Wizyta Duszpasterska
Przyjęcie kapłana z wizytą duszpasterską jest aktem publicznego wyznania wiary, a zarazem znakiem jedności i żywej więzi Kościoła domowego z Kościołem parafialnym, a tym samym diecezjalnym i powszechnym.
Kapłan raz w roku składa oficjalną wizytę w każdej rodzinie chrześcijańskiej, w domowym Kościele. Czyni to zazwyczaj w okresie Bożego Narodzenia. Wizyta duszpasterska ma charakter liturgii sprawowanej w domowym sanktuarium.

Dzień wizyty duszpasterskiej w rodzinie jest szczególnym przeżyciem. Im rodzina jest bardziej związana z Kościołem, im większy panuje w niej duch chrześcijański, im większa jest jej religijność, tym głębiej przeżywa spotkanie z oficjalnym sługą Kościoła. 


PLAN KOLĘD 2014 / 2015

25 grudnia 2014

Życzenia

  

Nie życzmy sobie tylko radosnych świąt, bo święta są za krót­kie, żeby były radosne. Wszystko, co się kończy, jest zawsze za krótkie, a zwłaszcza dwa dni.

Życzmy sobie radosnych wszystkich dni powszednich, dni z szary­mi kartkami w kalendarzu, dni zachlapanych deszczem, dni z trud­nościami, jakie nieraz przeżywamy, z naszą samotnością i krzyżem.

Powszednie dni będą radością, jeżeli zaczniemy odszukiwać Boga w naszym życiu, iść razem z Jezusem od Betlejem na Kalwa­rię, poprzez wszystkie doświadczenia, jakie nam zsyła Pan Bóg. Byle tylko nie zapomnieć o Ewangelii, byle żyć tylko miłością, dobrocią, pracą z gorącym sercem dla innych.

We wzruszającym opowiadaniu Andersena czytamy o dziewczyn­ce, która ogrzewała się jedną zapałką w zimną noc sylwestrową. My też możemy się ogrzewać jednym Jezusem w najzimniejszym świe­cie, dlatego że On mówi nam o Bogu. I przyszedł na świat po to, aby nadać sens naszemu życiu, nawet pozornie najtrudniejszemu. ks. Jan Twardowski


30 listopada 2014

Nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny


„Gdybyście wiedzieli, jak drogocenna jest ta pobożność,
nie zamienilibyście jej na żadne skarby świata”
   (św. Jan Bosko o pobożności maryjnej)

   W skarbcu katolickiej Tradycji Kościół przynosi nam szlachetny i wyborny nurt pobożności maryjnej. Drogocennej! Tak możemy myśleć, mówić i praktykować – jak święci: De Maria numquam satis– o Maryi nigdy dosyć.