Witam serdecznie na stronie parafii p. w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wąglikowicach. Strona systematycznie będzie rozwijana, przekazując informacje z życia Wspólnoty Parafialnej, skupionej wokół świątyń w Wąglikowicach i Wdzydzach.

Proboszcz Parafii - ks. Dariusz Jereczek

5 kwietnia 2015

Życzenia

  Zaufanie Bogu w momentach próby otwiera człowieka na radość pełnego spotkania z Jezusem uwielbionym. Radość Maryi ze Zmartwychwstania Jezusa jest dla nas najpierw wezwaniem do zaufania Bogu w naszych próbach; jest także zaproszeniem do otwarcia się na radość płynącą z Jego zwycięskiego działania w naszym życiu. Radość Maryi osądza wszystkie nasze przygnębienia, smutki, nasze ocieranie się o granice rozpaczy płynącej z naszej nieufności do Boga i do ludzi.

Z całego serca życzę Wam wiary Maryi i Jej prostoty serca, 
przyjęcia z radością obecności Jezusa Zmartwychwstałego w życiu.


Ks. Proboszcz22 marca 2015

Wizytacja Pasterska Ks. Biskupa Wiesława Śmigla - 18.03.2015r.


Zapewne jest zadaniem Księdza Biskupa roztropnie starać się, by jak najwięcej osób współtworzących z nim Kościół mogło go poznać osobiście. Podstawą tego wzajemnego poznania są nie tyle okazjonalne spotkania, ile raczej prawdziwe zainteresowanie tym, co dzieje się w ludzkich sercach. Takie zainteresowanie obejmuje tych, którzy są blisko i tych, którzy są daleko. Takiemu poznaniu człowieka i parafii służą wizytację pasterskie.
18.03. Ksiądz Biskup Wiesław Śmigiel przeprowadził wizytacje w naszej wspólnocie parafialnej.  Odwiedził kościoły we Wdzydzach, spotkał się z dyrekcją skansenu i przedstawicielami Rady duszpasterskiej oraz ekonomicznej. Zaznajomił się z radościami i problemami wspólnoty, udzielił sakramentu bierzmowanie naszej młodzieży.    
 
21 lutego 2015

1% dla Caritas Diecezji Pelplińskiej


 
Umiłowani Siostry i Bracia, Wielebni Księża Proboszczowie!

Św. Jan Paweł II mówił: „Starajmy się tak postępować i tak żyć, by nikomu w naszej Ojczyźnie nie brakło dachu nad głową i chleba na stole, by nikt nie czuł się samotny, pozostawiony bez opieki”. To zaproszenie i zobowiązanie kierowane jest do każdego z nas. Staje się szczególnie aktualne teraz, gdy rozpoczyna się czas rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2014 i nadarza się sposobność pozyskania 1% środków na diecezjalne dzieła miłosierdzia.
W naszej diecezji do prowadzenia tych dzieł powołana jest CARITAS Diecezji Pelplińskiej, która działa już prawie 24 lata, aktywnie niosąc pomoc osobom potrzebującym. Dzięki zaś środkom pozyskanym z 1% możliwym jest m. in. funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych, jadłodajni dla ubogich, udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym oraz wypoczynek wakacyjny dla dzieci i młodzieży.
Dlatego też Siostry i Bracia, pragnę zwrócić się do Was z serdeczną prośbą o ponowny wyraz troski o potrzebujących, o wsparcie działań CARITAS Diecezji Pelplińskiej poprzez przekazanie na jej rzecz 1% podatku dochodowego. Wpłaty z tytułu 1% pozwolą pelplińskiej Caritas na realizację wielu bardzo potrzebnych dzieł miłosierdzia, nam zaś dopomogą zgodnie ze słowami Papieża Franciszka, iż „miłując ubogich i pomagając im, miłujemy Chrystusa i Jemu służymy” (por. Orędzie na W. Post 2014).
Za ten szlachetny odruch serca składam serdeczne Bóg zapłać i z serca błogosławię.

Wasz Biskup

             +Ryszard Kasyna

15 lutego 2015

Rekolekcje Wielkopostne

        REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Wąglikowice 18 - 20 lutego 2015


Plan rekolekcji:
 

ŚRODA 18 LUTEGO


KLASY V – III G
9.00 – Zajęcia w szkole
10.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną

KLASY 0 - IV
10.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
11.00 – Zajęcia w szkole


CZWARTEK 19 LUTEGO


KLASY V – III G
8.00 – Nauka rekolekcyjna w kościele
9.00 – Zajęcia w szkole
Od godz. 15.30 – SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

KLASY 0 - IV
10.00 – Zajęcia w szkole
11.00 – Nauka rekolekcyjna w kościele
Od godz. 15.30 – SPOWIEDŹ ŚWIĘTAPIĄTEK 20 LUTEGO

KLASY V – III G
8.00 – Zajęcia w szkole
9.00 – Droga krzyżowa z nauką rekolekcyjną w kościele

KLASY 0 - IV
9.00 – Droga krzyżowa z nauką rekolekcyjną w kościele
10.00 – Zajęcia w szkole

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
DLA DOROSŁYCH
Wąglikowice 18 - 20 lutego 2015

ŚRODA 18 LUTEGO
10.00 – Msza Święta z nauką rekolekcyjną
13.00 WDZYDZE – Msza Święta z nauką rekolekcyjną
17.00 – Msza Święta z nauką rekolekcyjną


CZWARTEK 19 LUTEGO
10.00 – Msza Święta z nauką rekolekcyjną
13.00 WDZYDZE – Msza Święta z nauką rekolekcyjną
17.00 – Msza Święta z nauką rekolekcyjną

od godz. 15.30 – SPOWIEDŹ ŚWIĘTA


PIĄTEK 20 LUTEGO
10.00 – Msza Święta z nauką rekolekcyjną
13.00 WDZYDZE – Msza Święta z nauką rekolekcyjną
17.00 – Msza Święta z nauką rekolekcyjną

19 stycznia 2015

Wizyta Duszpasterska
Przyjęcie kapłana z wizytą duszpasterską jest aktem publicznego wyznania wiary, a zarazem znakiem jedności i żywej więzi Kościoła domowego z Kościołem parafialnym, a tym samym diecezjalnym i powszechnym.
Kapłan raz w roku składa oficjalną wizytę w każdej rodzinie chrześcijańskiej, w domowym Kościele. Czyni to zazwyczaj w okresie Bożego Narodzenia. Wizyta duszpasterska ma charakter liturgii sprawowanej w domowym sanktuarium.

Dzień wizyty duszpasterskiej w rodzinie jest szczególnym przeżyciem. Im rodzina jest bardziej związana z Kościołem, im większy panuje w niej duch chrześcijański, im większa jest jej religijność, tym głębiej przeżywa spotkanie z oficjalnym sługą Kościoła. 


PLAN KOLĘD 2014 / 2015